Pentru consultanta juridica sunati la:

0744.140.942

Practicam avocatura in Bucuresti si in urmatoarele judete:

  • Bucuresti
  • Prahova
  • Valcea
  • Giurgiu
  • Brasov

MANDATUL AD-HOC

MANDATUL AD-HOC

In cazul in care constatati ca societatea dv este in imposibilitate de plata a debitelor, avocatii si specialistii nostri va propun o solutie viabila de evitare a procedurii insolventei: mandatul ad-hoc.

Avantajele procedurii constau in faptul ca mandatarul ad-hoc este un specialist, independent de parti, cu probitate profesionala care, in cele mai multe cazuri, obtine concesii din partea creditorilor pe care dv nu le-ati fi obtinut vreodata.

Mandatul ad-hoc = este o procedura confidentiala, declansata la cerea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanta, negociaza cu creditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia si debitor in vederea depasirii starii de dificultate in care se afla intreprinderea acestuia din urma.

Prin urmare, principala caracteristica a procedurii o reprezinta confidentialitatea in sensul ca partilor le este interzisa divulgarea sub orice forma de informatii referitoare la procedura. Aceasta caracteristica reprezinta si principalul avantaj al procedurii: concurentii, clientii, ceilalti participanti in piata relevanta in care isi desfasoara societatii dv nu vor afla de desfasurarea acestei proceduri. In cazul in care creditorii sau mandatarii/prepusii acestora incalca obligatia de confidentialitate, pot fi obligati la plata de daune, conform regulilor dreptului comun.

Desi procedura nu este obligatorie pentru creditori, totusi acestia vor trebui sa demareze negocieri cu mandatarul, deoarece in caz contrar risca deschiderea procedurii insolventei caz in care marja de negociere a acestora este semnificativ diminuata.

Procedura se desfasoara in fata Tribunalului in circumscriptia caruia isi are sediul societatea dumneavoastra.

Demararea procedurii presupune depunerea unei cereri la instanta competenta in care se solicita numirea mandatarul ad-hoc. Cererea trebuie sa fie motivata temeinic cu privire la cauzele care determina starea de dificultate in care se afla societatea dv si care necesita numirea mandatarului. De asmenea prin cerere trebuie indicat mandatarul.

Daca instanta constata ca cererea este temeinica si se impune numirea mandatarului, iar mandatarul intruneste conditiile legale, atunci o admite prin incheiere irevocabila.

Durata mandatului ad-hoc este de maxim 90 de zile, termen in care mandatarul poate propune si obtine: stergeri de datorii, reesalonari sau reduceri partiale, continuarea sau incetarea unor contracte, reduceri de personal, etc.

Desi mandatarul este independent de parti, demersurile acestuia se concretizeaza in obtinerea unor rezultate favorabile societatii dv, in vederea evitarii insolventei.

Mandatul ad-hoc inceteaza, conform Legii nr. 381/2009, in urmatoarele trei situatii : (i) denuntarea unilaterala a mandatului de catre debitor sau de catre mandatarul ad-hoc; (ii) prin incheierea intelegerii (acordului) asupra modului de depasire a situatiei de dificultate financiara in care se afla debitorul, intelegere care este, de altfel, obiectivul fixat de lege mandatarului ad-hoc; (iii) prin depasirea perioadei de 90 de zile in care mandatarul ar fi trebuit sa incheie intelegerea cu creditorii sai, fara ca acest acord sa se fi incheiat.

La cererea debitorului sau a mandatarului ad-hoc, presedintele tribunalului va constata incetarea mandatului ad-hoc, prin incheiere irevocabila.