Pentru consultanta juridica sunati la:

0744.140.942

Practicam avocatura in Bucuresti si in urmatoarele judete:

 • Bucuresti
 • Prahova
 • Valcea
 • Giurgiu
 • Brasov

Lichidarea Voluntara

Lichidarea Voluntara

In cazul in care din cauza climatului economic, asociatii considera ca se impune lichidarea voluntara a  societatii, avocatii si specialistii nostri va pot oferi consultanta de specialitate.

Dintre toate cazurile prevazute de Lege in care se impune lichidarea unei societati, cel mai des intalnit este cazul in care societatea se dizolva prin hotararea Adunarii Generale, deci este vorba de lichidarea voluntara.

 

PROCEDURA dizolvarii UNEI SOCIETATII fara LICHIDARE

Etapa dizolvarii

Pentru aceasta prima etapa, avocatii nostri vor depune la Registrul Comertului un dosar cuprinzand urmatoarele documente:

 • Cerere de inregistrare (original);
 • Hotararea asociatilor/decizia asociatului unic de efectuare concomitenta a dizolvarii si lichidarii societatii prin acordul unanim al asociatilor de impartire a activelor ramase, dupa plata creditorilor, intre asociati;
 • Daca este cazul: avizele prealabile prevazute de legile speciale (original);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
 1. taxa judiciara de timbru, in original;
 2. timbre judiciare;
 3. taxa de registru;
 4. tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

 

Daca toate conditiile legale sunt indeplinite, judecatorul pronunta o incheiere prin care constata dizolvarea societatii.

Etapa radierii

Dupa expirarea termenului sus mentionat, se va depune la Registrul Comertului un dosar cuprinzand:

Cerere de radiere (original);

 • Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale);
 • Situatia financiara de lichidare;
 • Hotararea de repartizare a activelor (copie);
 • Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale (original);
 • Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
  1. taxa judiciara de timbru;
  2. timbre judiciare;
  3. taxa de registru.

 

DIZOLVAREA UNEI SOCIETATII CU LICHIDARE (Lichidarea voluntara)

Etapa lichidarii

In situatia in care asociatii nu decid, in unanimitate repartizarea activelor dupa plata tuturor creditorilor sau societatea are datorii ce nu pot fi acoperite din active, dupa dizolvare (etapa I), societatea intra in lichidare.

Potrivit prevederilor legale, numirea lichidatorilor va fi efectuata de catre asociati, iar in caz de neintelegeri intre ei de catre Registrul Comertului. Numirea lichidatorului va fi efectuata in maximum 3 luni de la momentul publicarii hotararii de dizolvare in Monitorul Oficial.

Atributiile si competentele lichidatorului sunt mentionate in Legea nr. 31/1990, acesta avand, in principal, obligatia valorificarii in cele mai bune conditiuni a activului societatii si indestularea creditorilor.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorul are obligatia intocmirii bilantului de lichidare si proiectul de repartizare a activului ramas.

Asociatul nemultumit de modul cum si-a indeplinit obligatiile lichidatorul poate formula opozitie la oricare dintre acte in termen de 15 zile de la comunicarea acestora.

Dupa expirarea termenului prevazut de 15 zile sau dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila, situatia financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii sunt liberati.

In termen de 15 zile de la momentul mentionat in paragraful anterior, lichidatorul va solicita Registrului Comertului competent radierea societatii.

 Avocatii si specialistii nostri va asigura servicii de inalt profesionalism constand in analiza activitatii societatii, redactarea si depunerea tuturor inscrisurilor necesare demararii procedurii (inclusiv a bilanturilor), asistenta juridica si consultatii pe toata durata procedurii.