Pentru consultanta juridica sunati la:

0744.140.942

Practicam avocatura in Bucuresti si in urmatoarele judete:

 • Bucuresti
 • Prahova
 • Valcea
 • Giurgiu
 • Brasov

Lichidarea Judiciara

LICHIDAREA JUDICIARA

Datorita experientei acumulata in materie, avocatii si specialistii nostri va pot oferi consultanta de specialitate si reprezentare in vederea parcurgerii in bune conditiuni si cat mai benefic pentru societatea dumneavoastra a procedurii privind lichidarea judiciara.

In cadrul procedurii de insolventa, in cazul in care se constata imposibilitatea societatii falite de a se reorganiza sau nu sunt intrunite conditiile legale, se trece la procedura falimentului (lichidarea judiciara).

Falimentul sau lichidarea judiciara constituie o procedura judiciara speciala, prin natura ei comerciala avand de regula, caracter colectiv, general sau unitar, concursual si egalitar al carui obiect este executarea asupra bunurilor debitorului aflat in stare de insolventa comerciala, in scopul satisfacerii creditorilor.

PROCEDURA FALIMENTULUI/LICHIDAREA JUDICIARA

Declararea falimentului se face la cererea:

 1. societatii falite

 2. creditorilor

 3. din oficiu

In cazul in care pe durata procedurii de insolventa se constata o incetare efectiva a platilor, administratori sau directori au si obligatia de a sesiza tribunalul comercial intr-un termen de 15 zile.

La cererea proprie a debitorului comerciant, falimentul/lichidarea judiciara poate demara dupa ce societatea falita depune la grefa tribunalului o serie de acte, cum ar fi: bilantul contabil, contul de profit si pierderi, tabloul cheltuielilor personale si registrele comerciale s.a.

In situatia in care incetarea platilor este notorie sau se manifesta prin fapte de necontestat procedura falimentului poate fi declansata si din oficiu de catre tribunalul comercial.

Efectele falimentului

Efectele nepatrimoniale constau in decaderea comerciantului din unele drepturi : falitul nu mai are dreptul de a alege de a fi ales, de a fi tutore, curator sau mandatar etc. Exista si posibilitatea ca falitul sa fie cercetat penal daca sunt intrunite elementele constitutive ale vreunei infractiuni.

Efectele patrimoniale constau in desesizarea comerciantului de administrarea tuturor bunurilor sale (isi inceteaza activitatea). Ca urmare a declansarii lichidarii judiciare toate sumele ce nu ajunsesera la scadenta devin scadente.

Toate bunurile ce formeaza patrimoniul societatii falite formeaza masa falimentului. Scopul crearii masei falimentului este indestularea creditorilor.

Administrarea falimentului

Este efectuata de catre judecatorul sindic, adunarea creditorilor si tribunalul comercial.

Se urmareste indeplinirea urmatoarelor operatiuni:

 1. Constatarea, conservarea si intregirea patrimoniului

 2. Stabilirea pasivului si a masei credale

 3. Lichidarea activului

 4. Plata creditorilor

Asadar lichidarea judiciara presupune doua operatiuni principale: valorificarea activului si plata pasivului. Valorificarea activului presupune incasarea tuturor creantelor pe care debitorul le are, precum si transformarea bunurilor sale in numerar, ceea ce se infaptuieste prin vanzarea la licitatie publica.

Plata pasivului se face prin satisfacerea cu prioritate a creditorilor privilegiati si cu garantii reale, iar activul ramas dupa deducerea cheltuielilor de procedura (cele privind lichidarea), se distribuie intre toti creditorii proportional cu creanta fiecaruia.

Inchidarea procedurii presupune fie plata tuturor creditorilor, fie plata unora dintre acestia. In ambele situatii procedura se inchide, societatea se radiaza, eventuali creditorii ale caror creante nu au fost achitate putand incerca recuperarea individuala prin diverse proceduri.

Avocatii si specialistii nostri va asigura servicii de inalt profesionalism constand in analiza activitatii societatii, redactarea si depunerea tuturor inscrisurilor necesare demararii procedurii (inclusiv a bilanturilor), asistenta juridica si consultatii pe toata durata procedurii.