Pentru consultanta juridica sunati la:

0744.140.942

Practicam avocatura in Bucuresti si in urmatoarele judete:

 • Bucuresti
 • Prahova
 • Valcea
 • Giurgiu
 • Brasov

Lichidarea asociatiei-fundatiei

LICHIDAREA ASOCIATIEI – FUNDATIEi

In cazul in care considerati ca asociatia/fundatia dv nu mai corespunde scopurilor pentru care a fost infiintata si doriti lichidarea acesteia, avocatii RLB va pot oferi sprijinul in vederea indeplinirii procedurilor legale privind lichidarea asociatiei-fundatiei.

Legislatia aplicabila procedurilor de lichidare a unei asociatii/fundatii este:

 • O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;

 • Ordinul Ministerul Finantelor 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 • Ordinul Ministerul Finantelor 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.

Etapele lichidarii unei asociatii sunt urmatoarele:

 1. Adoptarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor. Numirea lichidatorului;

 2. Depunerea cererii de lichidare. Indatoririle lichidatorului;

 3. Incheierea procedurii.Radierea;

 4. Termenele.

 1. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor:

In cazul in care asociatii constata ca scopurile asociatiei/fundatiei nu mai pot fi aduse la indeplinire, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor (denumita in continuare AGOA), pot propune demararea procedurilor de lichidare, adoptand in acest sens o hotarare.

Hotararea trebuie convocata statutar, iar in cazul in care aceste prevederi nu exista, se aplica prevederile legale in materie (publicare in ziar, quorum, etc).

Dupa discutarea problemelor de pe ordinea de zi si adoptarea hotararii (in conditiile de quorum impuse de Lege si de actele asociatiei), se va decide si numirea unui lichidator.

De la momentul numirii lichidatorului, potrivit prevederilor art. 61 alin. 3 din O.G. nr. 26/2000, mandatul consiliului director inceteaza.

 1. Cererea de lichidare

Dupa aprobarea A.G.O.A., asociatia are obligatia ca in termen de 15 zile sa depuna hotararea AGOA la Registrul Fundatiilor si Asociatiilor tinut la Judecatoria in care aceasta isi are sediul.

Dupa inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor a hotararii, lichidatorul va efectua toate celelalte etape in vederea indeplinirii procedurii.

 1. Indatoririle lichidatorului

Potrivit prevederilor legale in materie, lichidatorul are urmatoarele atributii:

  • Sa efectueze inventarierea patrimoniului;

  • Sa incheie o situatie financiara (bilant);

  • Sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei;

  • Sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea acestora;

  • Sa continue operatiunile juridice in curs;

  • Sa incaseze creantele;

  • Sa plateasca creditorii;

  • Sa transforme si restul activului in bani daca numerarul este insuficient, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile;

  • Sa repartizeze bunurile/sumele obtinute in urma procedurii.

Potrivit prevederilor art. 68 alin. 1 din O.G. nr. 26/2000, in termen de 2 luni dupa indeplinirea tuturor acestor operatiuni/atributii registrul jurnal, impreuna cu bilantul si un memorandum (raport) se depun, prin grija lichidatorului in vederea inregistrarii in Registrul asociatiilor si Fundatiilor la Judecatoria competenta.

Memorandumul (raportul) trebuie sa contina printre altele:

 • Date privind constituirea persoanei juridice;

 • Extras din balanta de verificare;

 • Modul de lichidarea a elementelor patrimoniale;

 • Modul cum s-au incasat creantele si cum s-au achitat debitele;

 • Modul de valorificare al bunurilor mobile si imobile.

 1. Inchiderea procedurii. Radierea

Daca in termen de 30 de zile de la momentul depunerii bilantului la Judecatoria competenta, nu se inregistreaza nici o contestatie a vreunei persoane interesate, iar lichidatorul a efectuat distribuirea bunurilor/sumelor ramase in urma achitarii tuturor debitelor catre persoanele indrituite potrivit Legii (daca este cazul), bilantul este considerat definitiv.

Ca urmare, lichidatorii sunt descarcati de catre Judecator, prin intermediul unui certificat constatator. Emiterea certificatului constatator probeaza incheierea procedurii lichidarii.

Dupa emiterea certificatului constatator, in baza acestuia, lichidatorul demareaza procedurile de radiere a asociatiei.

 1. Termenele

Potrivit prevederilor legale mentionate, procedura lichidarii (inclusiv radierea) se finalizeaza in cca. 6 luni de la momentul luarii AGOA (15 zile se depune hotararea la Judecatorie, 1-2 luni indeplinirea de catre lichidator a atributiilor, finalizarea atributiilor, depunerea documenteleor mentionate la pct. 3, 1 luna termenul de contestatii, radierea).

Toate procedurile se vor efectua la instanta (Judecatoria) in circumscriptia careia este inregistrata asociatia/fundatia.

Avocatii RLB pot sa va ofere sprijinul calificat in vederea indeplinirii procedurii: convocare si organizare AGOA, redactarea tuturor inscrisurilor necesare procedurii, lichidatorul, relatia cu autoritatile (inregistrarea docuementelor fiscale), etc.

Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati.