Pentru consultanta juridica sunati la:

0744.140.942

Practicam avocatura in Bucuresti si in urmatoarele judete:

 • Bucuresti
 • Prahova
 • Valcea
 • Giurgiu
 • Brasov

Infiintarea PFA-PFI-CMI

Infiintarea PFA-PFI-CMI, este recomandabila in vederea desfasurarii de activitati comerciale in domenii precum: productia agricola, informatica, servicii medicale (medici), etc.

Infiintarea PFA-PFI-CMI prezinta avantaje fiscale datorita unui sistem de impozitare mai facil, respectiv Norma unica de venit (pentru anumite activitati). Aceasta presupune ca indiferent de veniturile obtinute de catre PFA aceasta achita cu titlu de impozit o suma fixa. Norma unica de venit nu are efect asupra TVA.

Potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, pot deveni persoane fizice autorizate orice cetateni romani sau ai unor state membre UE, care au implinit 18 ani, nu au savarsit infractiuni economice si au pregatire profesionala in domeniul in care vor sa fie autorizati.

Infiintarea PFA-PFI-CMI presupune intocmirea si depunerea la Registrul Comertului de catre avocatii nostri a unui dosar cuprinzand:

 • Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si anexa referitoare la inregistrarea fiscala,

 • Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei. Denumirea unei PFA se compune din numele solicitantului scris in intregime sau din nume si initiala prenumelui. Legea permite adaugarea la denumire a unei expresii sau sintagme care face referire la activitatea desfasurata sau calificarea persoanei autorizate ( de exemplu – electrician, traducator, etc.),

 • Carte de identitate sau pasaport,

 • Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru. Pentru actul de spatiu, avocatii RLB vor redacta un contract de comodat,

 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor unde este cazul,

 • Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate,

 • Informatiile din cazierul fiscal (se obtin de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal),

 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.

Dupa ce toate actele sunt semnate, sunt depuse la Registrul Comertului.

Dupa verificarea legalitatii actelor, directorului Registrului Comertului, va elibera, in maxim trei zile lucratoare, certificatul de inregistrare care atesta inregistrarea in registrul comertului, autorizarea functionarii, precum si luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta (infiintarea PFA-PFI-CMI s-a efectuat). Documentul va contine codul unic de inregistrare si certificatul constatator emis in baza declaratiei pe propria raspundere.

Dupa infiintarea PFA-PFI-CMI, avocatii RLB va pot oferi consultanta de specialitate in activitatea de zi cu zi a PFA.

Un medic se poate autoriza pentru a putea desfasura activitati independente ca persoana fizica independenta (PFI). Desi denumirea PFI in cazul medicilor nu este foarte corecta din punct de vedere legal, ea transpare din dispozitiile Legii nr. 95/2006 care mentioneaza expres posibilitatea desfasurarii unei activitati in acest sens.

Dosarul de autorizare contine:

 • Declaratia fiscala corespunzatoare – 070,

 • Copie act identitate,

 • Copie a certificatului de membru emis de colegiul medicilor competent, vizat la zi,

 • Contractul de colaborare cu persoana fizica/juridica unde medicul isi va desfasura activitatea.

 • Copia actului de spatiu (vom redacta un contract de comodat) in cazul in care medicul doreste autorizarea sa la domiciliul sau.

Dosarul se depune la administratia financiara unde se va desfasura activitatea in baza contractului de colaborare sau la administratia in circumscriptia careia medicul are domiciliul stabil, termenul de eliberare fiind de maximum 10 zile calendaristice de la momentul depunerii.

Dupa emiterea documentatiei de catre administratia financiara, medicul isi poate desfasura activitatea.

Pentru detalii suplimentare, nu ezitati sa completati formularul anexat. Consultanta juridica initiala privind infiintarea PFA-PFI-CMI este gratuita.