Pentru consultanta juridica sunati la:

0744.140.942

Practicam avocatura in Bucuresti si in urmatoarele judete:

 • Bucuresti
 • Prahova
 • Valcea
 • Giurgiu
 • Brasov

Infiintarea asociatiei-fundatiei

In cazul in care doriti sa desfasurati activitati non-profit, avocatii RLB va pot oferii servicii specializate privind constituirea/inregistrarea/infiintarea asociatiei-fundatiei.

Infiintarea asociatiei-fundatiei, presupune parcurgerea alaturi de avocatii RLB a urmatoarei proceduri:

Conform prevederilor art. 4 din Ordonanta 26/2000, Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul aceasta.

Activul patrimonial initial al asociatiei este in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie si este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. Dupa dobandirea personalitatii juridice, patrimoniul in numerar initial al asociatiei poate fi utilizat pentru efectuarea de plati in interesul asociatiei.

Pentru infiintarea asociatiei, avocatii RLB vor depune la Judecatoria competenta un dosar cuprinzand urmatoarele:

 • cartile de identitate ale membrilor fondatori,
 • dovada sediului. Se va redacta de catre avocatii nostri un contract de comodat,
 • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (daca este cazul),
 • dovada patrimoniului initial (cca. 700 lei),
 • cazierul fiscal al membrilor fondatori/certificat fiscal pentru persoane juridice. Se obtine de noi de la adminstratia finaciara in circumscriptia carei domiciliaza/are sediul membru fondator,
 • 4 exemplare ale actului constitutiv,
 • 4 exemplare ale statutului,
 • cerere de inregistrare.

Toate actele necesare in vederea infiintarii asociatiei se vor redacta (si li se va da data certa) de catre avocatii nostri. Ulterior, actele vor fi depuse la Judecatoria competenta.

Dupa admiterea cererii de inregistrare (cca. 5 zile lucratoare), se emite un extras din Registrul asociatilor si fundatiilor, acesta urmand a fi inregistrat la administratia financiara competenta.

Conform prevederilor art. 15 din Ordonanta 26/ 2000Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

Procedura de constituire este identica cu cea a asociatiei.

In vederea indeplinirii scopului pentru care s-a efectuat infiintarea asociatiei/fundatiei, acestea pot deveni asociati/actionari in societati comerciale, profitul astfel obtinut urmand sa fie utilizat in vederea atingerii scopurilor asociatiei/fundatiei.

Dupa infiintarea asociatiei-fundatiei, avocatii RLB va pot oferi consultanta de specialitate, inclusiv fiscala in vederea desfasurarii in bune conditiuni a activitatii. De asemenea, va oferim consultanta in cazul in care intervin modificari in cadrul asociatiei/fundatiei.

Pentru detalii suplimentare, completati formularul alaturat. Consultanta juridica initiala privind infiintarea asociatiei-fundatiei este gratuita.