Pentru consultanta juridica sunati la:

0744.140.942

Practicam avocatura in Bucuresti si in urmatoarele judete:

 • Bucuresti
 • Prahova
 • Valcea
 • Giurgiu
 • Brasov

Dizolvarea si lichidarea societatii

In cazul in care din cauza climatului economic, asociatii considera ca se impune dizolvarea si lichidarea societatii dumneavoastra, avocatii RLB va pot oferi consultanta de specialitate.

Dizolvarea si lichidarea societatii, presupune potrivit prevederilor legale in materie (Legea nr. 31/1990 constituie legislatia de baza), indeplinirea unei proceduri speciale

Cauzele generale in baza carora puteti demara impreuna cu noi dizolvarea si lichidarea societatii comerciale sunt:

 • expirarea duratei pentru care a fost infiintata societatea, in cazul in care o anumita durata a fost stabilita;
 • imposibilitatea indeplinirii obiectului de activitate;
 • declararea nulitatii societatii;
 • insolventa (Legea 85/2006);
 • reducerea capitalului social sub minimul legal (90.000 lei in cazul unui SA, respectiv 200 lei in cazul unui SRL);
 • reducerea numarului minim de actionari prevazut de legea aplicabila;
 • dizolvarea prin hotararea adunarii generale;
 • dizolvarea ca urmare a hotararii Tribunalului;
 • alte cauze stabilite de catre asociati.

Dintre toate cazurile mentionate mai sus cel mai des intalnit caz privind dizolvarea si lichidarea societatii este Hotararea Adunarii Generale.

PROCEDURA dizolvarii UNUI SRL fara LICHIDARE

Etapa dizolvarii

 Pentru aceasta prima etapa, avocatii RLB vor depune pentru societate un dosar cuprinzand urmatoarele documente:

 • Cerere de inregistrare (original);
 • Hotararea asociatilor/decizia asociatului unic de efectuare concomitenta a dizolvarii si lichidarii societatii prin acordul unanim al asociatilor de impartire a activelor ramase, dupa plata creditorilor, intre asociati;
 • Daca este cazul: avizele prealabile prevazute de legile speciale (original);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
 1. taxa judiciara de timbru, in original;
 2. timbre judiciare;
 3. taxa de registru;
 4. tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

 Daca toate conditiile legale sunt indeplinite, judecatorul pronunta o incheiere prin care constata dizolvarea societatii.

 Etapa radierii

 Dupa expirarea termenului mentionat, avocatii nostri vor depune la Registrul Comertului un dosar cuprinzand:

Cerere de radiere (original);

 • Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale);
 • Situatia financiara de lichidare;
 • Hotararea de repartizare a activelor (copie);
 • Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale (original);
 • Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
 1. taxa judiciara de timbru;
 2. timbre judiciare;
 3. taxa de registru.

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Etapa lichidarii

 In situatia in care asociatii nu decid, in unanimitate repartizarea activelor dupa plata tuturor creditorilor sau societatea are datorii ce nu pot fi acoperite din active, dupa dizolvare (etapa I), societatea intra in lichidare.

Potrivit prevederilor legale, numirea lichidatorilor va fi efectuata de catre asociati, iar in caz de neintelegeri intre ei de catre Registrul Comertului. Numirea lichidatorului va fi efectuata in maximum 3 luni de la momentul publicarii hotararii de dizolvare in Monitorul Oficial.

Atributiile si competentele lichidatorului sunt mentionate in Legea nr. 31/1990, acesta avand, in principal, obligatia valorificarii in cele mai bune conditiuni a activului societatii si indestularea creditorilor.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorul are obligatia intocmirii bilantului de lichidare si proiectul de repartizare a activului ramas. Acestea cuprind toate etapele de lichidare: repartizarea profitului, modul cum au fost efectuate platile catre creditori etc.

Ambele inscrisuri vor fi comunicate tuturor asociatilor societatii.

Asociatul nemultumit de modul cum si-a indeplinit obligatiile lichidatorul poate formula opozitie la oricare dintre acte in termen de 15 zile de la comunicare.

Dupa expirarea termenului prevazut sau dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila, situatia financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii sunt liberati.

In termen de 15 zile de la momentul mentionat in paragraful anterior, lichidatorul va solicita Registrului Comertului competent radierea societatii.

Pentru mai multe detalii nu ezitati sa completati formularul de contact de pe pagina. Consultanta juridica initiala privind dizolvarea si lichidarea societatii, este gratuita.