Pentru consultanta juridica sunati la:

0744.140.942

Practicam avocatura in Bucuresti si in urmatoarele judete:

 • Bucuresti
 • Prahova
 • Valcea
 • Giurgiu
 • Brasov

Constituirea societatii pe actiuni

Constituirea societatii pe actiuni poate fi facila si avantajoasa financiar daca apelati la serviciile avocatilor RLB.

Constituirea societatii pe actiuni presupune urmatoarele:

Capitalul social al unei societati pe actiuni este divizat in actiuni a caror valoare nu poate sa fie mai mica de 0,1 lei. Actiunile pot fi de doua feluri:

 • nominative – in continutul lor este inscris titularul dreptului;
 • la purtator – atunci cand simpla posesie a inscrisului valoreaza titlu de proprietate.

Actiunile revin actionarilor in functie de cota de participare la capitalul social al societatii.

Pentru constituirea societatii pe actiuni, capitalul social minim este echivalentul in lei al sumei de 25.000 € (potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 31/1990, capitalul social minim al SA este 90.000 lei, in prezent cca. 19.200 €). In vederea usurarii operatiunilor pentru constituirea societatii pe actiuni, potrivit prevederilor art. 9 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, SA se poate constitui si daca actionarii nu au varsat integral capitalul social, fiind posibil sa se depuna la momentul constituirii cel putin 1/3, ulterior in termen de 12 luni pana la 24 de luni (12 luni capital social in numerar, 24 de luni, capital social in natura) de la constituire trebuie varsat si restul capitalului social.

Actele necesare pentru constituirea societatii pe actiuni sunt:

 • o copie dupa actul de identitate (buletin/CI, pasaport, legitimatie provizorie de sedere, etc),
 • cererea de inregistrare,
 • dovada rezervarii firmei si, dupa caz, a emblemei,
 • documentul care atesta drepturile de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social si/sau de sedii secundare. De obicei redactam un contract de comodat daca actionarii au un spatiu sau va punem la dispozitie un sediu la un cabinet de avocat, la preturi competitive,
 • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor unde este cazul,
 • declaratiile pe propria raspundere date de catre fondatori si de catre administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru exercitarea acestor calitati, date in forma certificata de avocatii RLB,
 • informatiile din cazierul fiscal al actionarilor si administratorilor (se obtin de la registrul comertului),
 • declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, declaratia in vederea inregistrarii fiscale, semnata de reprezentantii legali,
 • dovada autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila inmatricularii in registrul comertului, unde este cazul,
 • specimenul de semnatura.

Pentru constituirea societatii pe actiuni, in afara specimenului de semnatura care se da in fata unui notar, avocatii RLB, redacteaza si dau data certa tuturor celorlaltor documente, le depun la Registrul Comertului, depun capitalul social la Banca agreata de dv, va reprezinta interesele in fata persoanei desemnate/judecatorului.

De asemenea, avocatii RLB va pot oferi prin intermediul partenerilor nostri servicii de interpretariat si traducere.

Pentru constituirea societatii pe actiuni, trebuie sa ne furnizati urmatoarele informatii:

 • Desemnati care dintre actionari este administrator (unul sau mai multi), alegeti domeniul de activitate si denumirea firmei,
 • Copie de pe actele de identitate si de pe actul de spatiu daca este cazul,
 • Banca la care se doreste depunerea capitalului social (vezi precizarile de mai sus),
 • Semnati actele si acestea sunt depuse la Registrul Comertului.

Din momentul in care depunem dosarul la ONRC, procedura de constituirea a societatii pe actiuni, dureaza 5 zile lucratoare.

Dupa constituirea societatii pe actiuni, avocatii RLB va pot oferi consultanta de specialitate privind: inregistrarea fiscala a societatii ca platitor TVA (daca sunt indeplinite conditiile legale), inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari, obtinerea numarului EORI, etc.

Dupa constituirea societatii pe actiuni, avocatii nostri va pot oferi si consultanta completa in ceea ce priveste: autorizarea activitatii societatii, modificari in structura societatii (cesiuni, majorari de capital social, completari obiect de activitate, retragere sau excludere asociat, numire sau revocare asociat etc), suspendari de activitate, reluari de activitate, dizolvari si lichidari.

 

Pentru mai multe detalii, nu ezitati sa completati formularul alaturat. Consultanta juridica initiala, pentru constituirea societatii pe actiuni, este gratuita.