Pentru consultanta juridica sunati la:

0744.140.942

Practicam avocatura in Bucuresti si in urmatoarele judete:

 • Bucuresti
 • Prahova
 • Valcea
 • Giurgiu
 • Brasov

Constituirea societatii cu raspundere limitata

Constituirea societatii cu raspundere limitata poate fi facila si avantajoasa financiar daca apelati la serviciile avocatilor RLB.

Constituirea societatii cu raspundere limitata presupune minim un asociat si maxim 50, un capital social minim de 200 lei (cca. 50 €). Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Asociatilor (AGA), iar hotararile AGA sunt aduse la indeplinire de catre administrator (administratori sau consiliu de administratie).

In SRL, in principiu raspunderea revine in exclusivitate administratorului, dar in lumina noilor prevederi legale se poate atrage si raspunderea asociatului. In esenta, asociatul raspunde pentru efectuarea varsamintelor conform intelegerii dintre parti.

Actele necesare pentru constituirea societatii cu raspundere limitata sunt:

 • o copie dupa actul de identitate (buletin/CI, pasaport, legitimatie provizorie de sedere, etc),

 • cererea de inregistrare,

 • dovada rezervarii firmei si, dupa caz, a emblemei,

 • documentul care atesta drepturile de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social si/sau de sedii secundare. De obicei redactam un contract de comodat daca asociatii au un spatiu sau va punem la dispozitie un sediu la un cabinet de avocat, la preturi competitive,

 • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor unde este cazul,

 • declaratiile pe propria raspundere date de catre fondatori si de catre administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru aceste indeplnirea acestor calitati, date in forma certificata de avocatii nostri,

 • informatiile din cazierul fiscal al asociatilor si administratorilor (se obtin de la registrul comertului),

 • declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, declaratia in vederea inregistrarii fiscale, semnata de reprezentantii legali,

 • dovada autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila inmatricularii in registrul comertului, unde este cazul,

 • specimenul de semnatura.

Pentru constituirea societatii cu raspundere limitata pe care o doriti, in afara specimenului de semnatura care se da in fata unui notar, avocatii RLB, redacteaza si dau data certa tuturor celorlaltor documente, le depun la Registrul Comertului, depun capitalul social la Banca agreata de dumneavoastra, va reprezinta interesele in fata persoanei desemnate/judecatorului.

Taxele care vor fi platite la ONRC pentru constituirea societatii cu raspundere limitata sunt:

 • inmatriculare in Registrul Comertului (aprox. 200 de lei),

 • obtinere cont unic de inregistrare (aprox. 10 lei), obtinere informatii din cazierul fiscal (aprox. 10 lei),

 • verificare unicitate sediu (aprox. 10 lei),

 • verificare asociat unic (aprox. 10 lei),

 • certificat constatator (aprox. 30 lei),

 • sume virate Monitorului Oficial al Romaniei pentru efectuarea publicitatii legale a actelor prevazute de lege (aprox. 32 lei),

 • sume virate Ministerului Finantelor Publice pentru informatiile din cazierul fiscal pentru fiecare asociat/administrator (aprox. 20 de lei/persoana). Asociatii si administratorii care nu au domiciliul in Romania sau persoanele juridice care nu au sediu in Romania dau o declaratie in fata notarului public.

 • taxa judiciara de timbru (aprox. 39 de lei),

 • timbru judiciar (aprox. 0,30 lei), fond de lichidare (aprox. 20% din taxele de registru),

 • fond buletin (5% din taxele de registru).

De asemenea, avocatii RLB va pot oferi prin intermediul partenerilor nostri servicii de interpretariat si traducere.

Pentru constituirea societatii cu raspundere limitata, trebuie sa ne furnizati urmatoarele informatii:

 • Desemnati care dintre asociati este administrator (unul sau mai multi), alegeti domeniul de activitate si denumirea firmei,

 • Copie de pe actele de identitate si de pe actul de spatiu daca este cazul,

 • Banca la care se doreste depunerea capitalului social (minim 200 lei),

 • Semnati actele si acestea sunt depuse la Registrul Comertului.

Din momentul in care va depuneti dosarul la ONRC, procedura dureaza 3 zile lucratoare.

Dupa inregistrarea societatii, avocatii RLB va pot oferi consultanta de specialitate privind: inregistrarea fiscala a societatii ca platitor TVA (daca sunt indeplinite conditiile legale), inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari, obtinerea numarului EORI, etc.

Dupa constituirea societatii cu raspundere limitata, avocatii nostri va pot oferi si consultanta juridica completa, in ceea ce priveste: autorizarea activitatii societatii, modificari in structura societatii (cesiuni, majorari de capital social, completari obiect de activitate, retragere sau excludere asociat, numire sau revocare administrator etc), suspendari de activitate, reluari de activitate, dizolvari si lichidari.

Pentru mai multe detalii, nu ezitati sa completati formularul alaturat, vi se va raspunde in cel mai scurt timp. Consultanta juridica initiala, pentru constituirea societatii cu raspundere limitata, este gratuita.