Pentru consultanta juridica sunati la:

0744.140.942

Practicam avocatura in Bucuresti si in urmatoarele judete:

  • Bucuresti
  • Prahova
  • Valcea
  • Giurgiu
  • Brasov

CONCORDAT PREVENTIV

CONCORDAT PREVENTIV

In cazul in care societatea/business-ul dumneavoastra traverseaza o perioada de criza, avocatii si specialistii nostri sunt in masura sa va ofere sprijin competent in vederea depasirii situatiei dificile prin parcurgerea procedurii de concordat preventiv.

Procedura de concordat preventiv permite, in esenta negocierea directa sau colectiva cu majoritatea creditorilor (modalitati de plata, termene, stergere de datorii, compensari, etc) in vederea redresarii societatii si achitarii debitelor restante, oferind si posibilitatea creditorilor de a avea un control mai bun asupra posibilitatii recuperarii creantelor acestora.

Concordat preventiv este procedura care conform prevederilor legale (Legea nr. 381/2009) presupune un contract incheiat intre societatea dumneavoastra si creditorii societatii (cel putin 2/3 din valoarea totala acceptate si necontestate) prin care propuneti un plan de redresare al societatii, limitat in timp, in vederea acoperirii creantelor. Asadar, prin intermediul procedurii de concordat preventiv, societatea dumneavoastra beneficiaza de o posibilitate de redresare a activitatii cu ajutorul creditorilor.

Avantajele procedurii de concordat preventiv

Procedura pe care va propunem sa o urmati prezinta cateva avantaje foarte importante pentru societatea dumneavoastra, cum ar fi: numirea conciliatorului (acesta este un profesionist care in numele si pe seama dumneavoastra dumneavoastra este in masura sa obtina o executare a platii debitelor restante cat mai avantajoasa pentru dumneavoastra), posibilitatea de a solicita suspendarea executarilor silite demarate impotriva societatii dumneavoastra, suspendarea curgerii dobanzilor, penalitatilor si cheltuielilor aferente creditorilor, imposibilitatea deschiderii procedurii insolventei/falimentului impotriva societatii dumneavoastra, impactul pozitiv asupra clientelei (desi este o procedura asemanatoare cu insolventa nu are niciunul din dezavantajele acesteia: durata, publicitate negativa) etc.

Concordatul preventiv este opozabil si creditorilor bugetari (cu respectarea anumitor prevederi legale privind ajutorul de stat), iar ulterior omologarii contractului, judecatorul sindic poate dispune suspendarea tuturor executarilor silite, acesta fiind opozabil si creditorilor nesemnatari, care pot fi obligati de judecatorul sindic la acordarea unei amanari la plata de maxim 18 luni, sub conditia acordarii de catre debitor a unor garantii.

Procedura prezinta avantaje semnificative si pentru creditori: evitarea intrarii in procedura insolventei a debitorului lor, evitarea impactului extrem de negativ pe piata relevanta privind procedura de insolventa, termenele mult mai scurte de plata, suspendarea prescriptiei (astfel creditorul nu mai risca pe durata procedurii prescrierea dreptului sau) etc.

Astfel, procedura se prezinta ca o alternativa viabila atat pentru debitorii aflati intr-o situatie financiara dificila pe care doresc sa o remedieze, fara a afecta negativ relatiile cu partenerii comerciali cat si pentru creditorii care doresc sa-si recupereze creantele detinute impotriva acestor debitori, in cadrul unei proceduri care sa le ofere un anumit grad de control asura felului in care le sunt protejate interesele economice.

Procedura de concordat preventiv

Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 381/2009 poate beneficia de procedura concordatului preventiv orice persoana juridica care indeplineste conditiile de bonitate privind conduita comerciala, buna conduita a sa si a organelor de conducere, printre care enumeram: sa nu fi beneficiat de prevederile Legii nr. 85/2006 (insolventa/faliment) sau prezentei Legi in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, sa nu aiba fapte inscrise in cazierul fiscal, atat debitoarea cat si organele de conducere sa nu fi fost condamnate pentru savarsirea anumitor infractiuni economice, membrilor organelor de conducere ale debitoarei sa nu li se fi atras raspunderea in conditiile Legii nr. 85/2006.

Instanta competenta sa solutioneze cererile partilor este Tribunalul (judecatorul – sindic) in circumscriptia caruia se afla sediul societatii dumneavoastra.

In cazul in care sunt indeplinite conditiile legale procedura presupune depunerea unui dosar continand: (i) cererea introductiva prin care societatea dumneavoastra solicita instantei deschiderea procedurii, (ii) inscrisuri doveditoare ale starii in care se afla societatea, (iii) dovezi/declaratii privind indeplinirea conditiilor legale, (iv) desemnarea conciliatorului provizoriu, (v) dovada achitarii taxei de timbru.

Termenul de judecata ce va fi stabilit de catre instanta nu poate fi mai mare 5 zile. In cazul in care judecatorul – sindic constata ca sunt indeplinite conditiile legale admite cererea si confirma/valideaza conciliatorul provizoriu.

In termen de 30 de zile de la momentul pronuntarii incheierii, societatea dumneavoastra, impreuna cu persoana validata de catre instanta va intocmi tabelul tuturor creditorilor si oferta de concordat  preventiv(propunerea adresata creditorilor de a accepta incheierea unui contract de concordat).

Creditorii trebuie sa se pronunte asupra ofertei in maximum 30 de zile de la momentul primirii acesteia. Daca creditorii considera temeinice sustinerile si propunerile dumneavoastra oferta de concordat preventiv se voteaza, pentru adoptarea acesteia find necesara majoritatea de 2/3 din totalul creantelor stabilite.

Dupa validarea prin vot, judecatorul – sindic aproba concordatul preventiv, la propunerea conciliatorului, prin incheiere.

De la momentul comunicarii hotararii de constatare a concordatului se suspenda orice procedura de urmarire demarata impotriva societatii dumneavoastra.

Dupa aprobare, concordatul poate fi anulat sau rezolvit de catre instanta la cererea creditorilor.

Avocatii si specialistii nostri prin experienta acumulata sunt in masura sa va ofere asistenta de specialitate privind intreaga procedura: analiza situatiei societatii dumneavoastra, depunerea cererii introductive, redactarea planului de redresare si a inscrisurilor adiacente, asistenta in executarea planului de redresare, etc).