Pentru consultanta juridica sunati la:

0744.140.942

Practicam avocatura in Bucuresti si in urmatoarele judete:

  • Bucuresti
  • Prahova
  • Valcea
  • Giurgiu
  • Brasov

Articole

Timbrul de mediu

Timbrul de mediu achitat in baza prevederilor O.U.G. nr. 9/2013, poate fi recuperat, procedura fiind similara celei de recuperare a taxei de poluare (O.U.G. nr. 50/2008, Legea nr. 9/2012).

Citeste continuarea articolului »

Nulitatea hotararii judecatoresti

Lipsa incheierii de dezbateri. Nulitatea hotararii judecatoresti.

Citeste continuarea articolului »

Legea nr. 10/2001

Constatarea nulitatii unui contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr.112/1995. Dreptul fostilor chiriasi la restituirea contravalorii imbunatatirilor aduse imobilului – art. 48 din Legea nr. 10/2001.

Legea nr. 10/2001, prin art. 48 stipuleaza: chiriasii au dreptul la despagubiri pentru sporul de valoare constand in imbunatatirile necesare si utile aduse la un imobil cu destinatia de locuinta.

Norma nu conditioneaza dreptul la despagubiri de buna credinta a chiriasilor la edificarea lucrarilor respective, astfel incat nici instantei nu ii este permisa o asemenea distinctie, in raport de principiul „ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”.

De asemenea, neavand relevanta pozitia subiectiva a chiriasilor la edificarea imbunatatirilor, nu era necesar nici acordul persoanei indreptatite pentru realizarea lor, acord pe care art. 48 alin.(1) din Legea nr. 10/2001 nu-l prevede. In acelasi sens, sunt lipsite de importanta conditiile in care paratii au incheiat contractul de vanzare-cumparare asupra imobilului in litigiu, cu respectarea sau nu a dispozitiilor Legii nr. 112/1995, soarta acestuia sau perioada in care au fost edificate lucrarile, in timpul locatiunii sau ulterior cumpararii locuintei, chiar si in cazul unui contract de vanzare-cumparare desfiintat.

Sectia I civila, decizia nr.1434 din 18 martie 2013

 

 

Executare silita

Executare silita. Potrivit Legii nr. 191/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in vederea aplicarii Regulamentului nr. 44/2001, cererile pentru recunoasterea, precum si cele pentru incuviintarea unei cereri de executare silita pe teritoriul Romaniei a hotararilor in materie civila si comerciala, pronuntate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, in conditiile prevederilor Regulamentului nr. 44/2001, sunt de competenta tribunalului. Cu ocazia judecarii cererilor de executare silita, instanta trebuie doar sa constate existenta si valabilitatea titlului executoriu ce se pune in executare, fara a fi  imputernicita sa analizeze in fond probleme legate de executarea efectiva. Citeste continuarea articolului »

granituire

Granituire. La stabilirea, pe cale judiciara, a liniei de vecinatate dintre proprietati – granituire, nu este determinanta asigurarea in totul a suprafetelor de teren inscrise in cartea funciara, deoarece cartea funciara garanteaza existenta dreptului, dar nu si intinderea exacta a acestuia. Citeste continuarea articolului »

autoritate de lucru judecat

 

Autoritate de lucru judecat. Dispozitiile art. 22 alin. (1) C.proc.pen. confera autoritate de lucru judecat, sub aspectul existentei faptei, a persoanei care a savarșit-o și a vinovatiei acesteia, hotararii definitive a instantei penale in fata instantei civile care judeca actiunea civila. Citeste continuarea articolului »

Succesiunea

Succesiunea. Cerere de anulare a certificatului de vacanta succesorala emis in anul 1988. Efectele cererii de reconstituire a dreptului de proprietate conform Legii nr. 18/1991. Lipsa calitatii de mostenitor cu privire la bunurile mentionate in certificate. Citeste continuarea articolului »

Recurs

Recurs. Titularul caii de atac

Hotararile judecatoresti isi produc efectele numai intre partile care au participat la judecarea pricinii. Prin urmare, in recurs, cadrul procesului cu privire la parti odata fixat cu ocazia judecarii cauzei in fond, nu poate fi nici extins si nici restrans, pentru ca niciuneia din parti nu i se poate refuza dreptul de a ataca cu recurs hotararea pronuntata in defavoarea sa, dupa cum, la fel, niciunei persoane din afara procesului nu i se poate pretinde sa se judece direct in fata instantei de recurs. Face exceptie de la aceasta regula, intervenientul in favoarea uneia dintre parti, caruia i se admite sa formuleze cerere de interventie accesorie, potrivit art. 51 din Codul de procedura civila. Citeste continuarea articolului »

Drepturi salariale

Drepturi salariale. Acordarea transelor suplimentare pentru vechimea in invatamant. Obligativitatea contestarii deciziei de reincadrare si stabilire a drepturilor salariale la angajator prealabil formularii unei actiuni in justitie Citeste continuarea articolului »

Revizuire

Hotarare de casare intermediara. Revizuire. Inadmisibilitate

 Hotararile de casare intermediare prin care s-a admis recursul si s-a casat cu retinere sau cu trimitere nu fac parte dintre hotararile care evoca fondul si a caror revizuire se poate solicita, cererea de revizuire a unei astfel de hotarari fiind, prin urmare, inadmisibila. Citeste continuarea articolului »

Pagina 1 din 41234